Video

Videoja e prodhimit të parakolpit

Video parakolp

Video e prodhimit të kacavjerrësve të makinave

Video për zvarritjen e makinës

Video e kutisë së mjeteve plastike bosh

Video e këllëfës së mjeteve plastike bosh

Video e kuqe e kacavjerrës automobilistike

Video e kacavjerrës së makinës së kuqe

Video e aftësive të kutisë së mjeteve plastike

Video e shkathtësisë për mjete plastike